USŁUGI

Specjalistyczna diagnostyka i terapia neurorozwojowa
Specjalistyczna diagnostyka
i terapia neurorozwojowa

Pierwsze dwanaście miesięcy to okres intensywnego rozwoju dziecka, który ma istotny wpływ na całe późniejsze życie. W tym czasie powinno się zwracać szczególną uwagę na jego prawidłowość i konsultować z lekarzem oraz fizjoterapeutą wszelkie wątpliwości.

REHABILITACJA DZIECI I NIEMOWLĄT METODĄ NDT-BOBATH

Metoda NDT- Bobath jest powszechnie znaną koncepcją neurorozwojową stosowaną na całym świecie. Polecana jest szczególnie w terapii wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, ponieważ w naturalny sposób może być włączona w ich fizjologiczny rytm dnia. Jej założeniem jest regulacja napięcia mięśniowego oraz ułatwienie prawidłowych wzorców ruchowych dziecka adekwatnych do wieku. Ważnym elementem poprzedzającym rozpoczęcie terapii jest dokładna diagnoza funkcjonalna pozwalająca ukierunkować nie tylko pracę z dzieckiem w trakcie terapii, ale także umożliwiająca dobranie odpowiednich sposobów pielęgnacji, ubierania, noszenia, karmienia czy zabawy z dzieckiem tak, by wszechstronnie stymulować jego rozwój.

Terapia NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem u niemowląt i dzieci prezentujących:

 • nieharmonijny lub opóźniony rozwój psychomotoryczny
 • zaburzenia rozkładu i wielkości napięcia mięśniowego (obniżone, podwyższone napięcie mięśniowe), cechy asymetrii w ułożeniu ciała
 • problemy z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się

A także: u wcześniaków, dzieci z zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym), dzieci ze stwierdzonymi wadami wrodzonymi oraz zespołami genetycznymi (m.in. Zespół Downa, Williamsa).

Instruktaż pielęgnacji niemowląt
Instruktaż pielęgnacji
niemowląt

Kiedy na świecie pojawia się maluszek , rodzice robią wszystko by zapewnić mu to, co najlepsze.

Na zajęciach szkoły rodzenia rodzice dowiadują się, jak ważna w życiu nowonarodzonego dziecka jest właściwa opieka i pielęgnacja. Niestety nie każdy miał taką możliwość. Warto wówczas skorzystać z wizyty u fizjoterapeuty.

Prawidłowa pielęgnacja noworodka (handling) jest nauką technik pielęgnacji i codziennej opieki nad niemowlęciem naturalnie wspierających jego rozwój sensoryczny, ruchowy i emocjonalny. W czasie spotkania z fizjoterapeutą rodzice dowiadują się w jaki sposób maluszka podnosić, nosić, odkładać, jak ubierać, rozbierać, zmieniać pieluszkę, jak układać do snu, jak się z nim bawić, jak wykonywać te czynności, by maluszek czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Nauka prawidłowej pielęgnacji jest szczególnie ważna i polecana rodzicom niemowląt mających rożnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, jest nieodłącznym elementem terapii NDT-Bobath.

Korygowanie wad postawy
Terapia wad postawy

Terapia wad postawy oraz skolioz w odróżnieniu od gimnastyki korekcyjnej, oparta jest na nowoczesnych koncepcjach i metodach fizjoterapeutycznych. Prowadzona jest w oparciu o dokładne badanie postawy celem wykrycia ewentualnych asymetrii, zniekształceń lub wad w obrębie kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej i kończyn górnych, obręczy biodrowej i kończyn dolnych oraz stóp. Ocenie podlega również wzorzec chodu dziecka.

W oparciu o wynik badania ustalany jest indywidualny program rehabilitacji. Jego celem jest zatrzymanie progresji wady, poprawa stanu funkcjonalnego oraz estetyki i jakości życia.

Terapię wad postawy prowadzimy z wykorzystaniem różnych specjalistycznych metod m.in.: terapia skolioz metodą Lehnert-Schroth, FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, PNF, terapia manualna, terapia tkanek miękkich, kinesiology taping, terapia neurorozwojowa NDT-Bobath ( uwzględnia ona znaczenie stabilizacji centralnej ciała, napięcia posturalnego oraz sprawność systemu regulacji postawy ciała i wzorców motorycznych. Ich zaburzenia mogą być główną przyczyną wady postawy ciała).

Ważna jest również edukacja pacjenta, nauka autokorekcji oraz instruktaż ćwiczeń domowych.

Najczęściej występujące wady postawy ciała u dzieci:

 • Skolioza / asymetria posturalna
 • Klatka piersiowa lejkowata/kurza
 • Plecy okrągłe/plecy płaskie
 • Koślawość /szpotawość kolan
 • Wady stóp (m.in. płaskostopie, koślawość, szpotawość)
 • Nieprawidłowy wzorzec chodu

Terapia integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna / przetwarzanie sensoryczne to proces, w którym układ nerwowy odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe, aby umożliwić nam celowe działanie i właściwe funkcjonowanie. Dobrze ukształtowana integracja sensoryczna stanowi fundament dla gotowości szkolnej dziecka, jest ważnym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego oraz kompetencji społecznych.

Nasze zmysły (dotyk, układ przedsionkowy, wzrok, układ proprioceptywny, słuch, smak, węch, układ interoceptywny) odbierając bodźce reagują na nie i przekazują do mózgu określone komunikaty, które ten zamienia w konkretne reakcje.

Procesy integracji sensorycznej zaczynają się już na etapie życia płodowego, a następnie rozwijają się z największą intensywnością do początków okresu wczesnoszkolnego. Jeśli na jakimś etapie rozwoju przetwarzania sensorycznego określone umiejętności nie zostaną rozwinięte, podstawa rozwoju następnych jest gorsza. Może to skutkować trudnościami w uczeniu się, zachowaniu i emocjach dziecka.

Do najczęstszych problemów dzieci, u których procesy przetwarzania sensorycznego nie funkcjonują prawidłowo należą m.in:

 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • opóźnienie rozwoju ruchowego
 • niezgrabność i ociężałość ruchowa
 • strach przed ruchem (niechęć do odrywania stóp od podłoża, strach przed korzystaniem z huśtawek /karuzeli)
 • problemy z równowagą
 • trudności z koncentracją uwagi
 • nadreaktywność na dotyk
 • wybiórczość pokarmowa
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • trudności z koordynacją ruchową w zakresie dużej i małej motoryki oraz orientacją przestrzenną
 • trudności w uczeniu się nowych umiejętności
 • trudności w nauce szkolnej (m.in. w zakresie pisania, liczenia, czytania)
 • opóźniony, nieprawidłowy rozwój mowy.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego występują również u dzieci ze diagnozowanymi m.in. Zaburzeniami w Spektrum Autyzmu (ASD), Zespołem Aspergera, Zespołem Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi (ADHD), Zespołem Zaburzeń Uwagi (ADD).

Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzaju ćwiczeń, które dziecko powinno wykonywać.

Terapia wad stóp
Terapia wad stóp

Prowadzimy szczegółową diagnostykę stóp w oparciu o ich badanie czynnościowe oraz ocenę neurorozwojową (nie tylko samych stóp, ale całego aparatu ruchu). Do badania wykorzystujemy także specjalistyczny podoskop.

Do najczęściej występujących wad stóp u dzieci należą: stopa płasko-koślawa, stopa sierpowata, stopa końska, stopa piętowa.

W pracy z dziećmi stosujemy trójpłaszczyznową manualną terapię stóp wg Barbary Zukunft-Huber. Specjalnie opracowane chwyty i techniki terapeutyczne tej metody oraz funkcjonalne bandażowanie pozwalają na korekcję zdiagnozowanych wad. Indywidualne podejście do każdego pacjenta i ścisła współpraca z rodzicami, pozwalają nam na osiągnięcie właściwych efektów terapii.

Doradzamy jakie obuwie jest odpowiednie dla dzieci.

Indywidualne wkładki ortopedyczne
Indywidualne wkładki
ortopedyczne

Prawidłowe wykonanie wkładek poprzedzone jest szczegółowym badaniem postawy ciała, aby znaleźć przyczynę wad i deformacji. Bazujemy przy tym na najnowszej wiedzy medycznej oraz naszym wieloletnim doświadczeniu. Badanie to jest bardzo istotne, ponieważ ustawienie stóp wpływa na całą oś kręgosłupa, stawy biodrowe oraz kolanowe.

IGLI SENSOMOTORYCZNE I DYNAMICZNE WKŁADKI Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM

Niepowtarzalny, opatentowany system wkładek z włókna węglowego marki IGLI jest dynamicznym i wysoce elastycznym medycznym środkiem pomocniczym, który łączy w sobie sensomotoryczny i zachowawczy mechanizm działania. W dowolnym miejscu umieszczane elementy, czyli punkty stymulujące, mają jednocześnie wpływ na ułożenie stopy i całego ciała. Przyczyniają się one do celowego wywoływania bodźców sensomotorycznych w obszarze stopy.

TERMOPLASTYCZNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE ICB MEDICAL

System wkładek ortopedycznych ICB MEDICAL został opracowany w Australii przez lekarzy podiatrów oraz biomechaników, na podstawie wieloletnich badań klinicznych. Są to wkładki termoplastyczne, które formujemy za pomocą pistoletu termicznego. Wkładki występują w różnych stopniach twardości, dobieramy ją miedzy innymi w zależności od wagi pacjenta i rodzaju deformacji stopy. Wkładki wykonane są z materiału o podwójnej gęstości oraz opatentowanej zamkniętej strukturze, dzięki temu posiadają długą „pamięć strukturalną”. System ten daje możliwość wielokrotnej zmiany kształtu wkładki.

Zadbaj o zdrowie
i prawidłowy rozwój
swojego dziecka

GABINET

ul. Orla 11
41-205 Sosnowiec

KONTAKT

+48 501-291-174
fizjomedis.sosnowiec@gmail.com