ZESPÓŁ

Agata Hesse-Szymonowicz

Agata Hesse-Szymonowicz

mgr fizjoterapii

Absolwentka AWF w Katowicach

tel. 501-291-174

Terapeuta neurorozwojowy z ponad 25-letnim stażem, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym m.in.: NDT-Bobath Basic, NDT-Bobath Baby, Integracja Sensoryczna, Integracja Bilateralna, Podejście osteopatyczne w pediatrii, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp wg Barbary Zukunft-Huber, Terapia skolioz metodą Lehnert-Schroth, Kinesiology Taping, Terapia Manualna, Globalna Terapia Stopy, Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi, szkolenia z zakresu doboru i dopasowywania termoplastycznych wkładek ortopedycznych firmy ICB MEDICAL oraz dynamicznych wkładek ortopedycznych firmy IGLI, Kurs Halliwick.

Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii pediatrycznej oraz integracji sensorycznej na Akademii Górnośląskiej w Katowicach i w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.


Sylwia Ćmak-Sławińska

Sylwia Ćmak-Sławińska

mgr fizjoterapii

Absolwentka AWF w Katowicach

tel. 604-678-379

Terapeuta neurorozwojowy z 15-letnim stażem, oligofrenopedagog. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym m.in. : NDT-Bobath Basic, Integracja Sensoryczna, Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich (dr J. Ciechomski), Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp wg Barbary Zukunft-Huber, Terapia skolioz metodą Lehnert-Schroth, Kinesiology Taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii, koncepcja PNF - kurs podstawowy, kurs masażu dzieci metodą Shantala, Osteopatyczne zabiegi lecznicze w pediatrii i neonatologii, Globalna Terapia Stopy z doborem i dopasowaniem termoplastycznych wkładek ortopedycznych ICB Medical, Kurs Halliwick.


Magdalena Kępa-Żurek

Magdalena Kępa-Żurek

mgr fizjoterapii

Absolwentka SUM w Katowicach

tel. 513-641-148

Terapeuta neurorozwojowy, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego” oraz wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym m.in. : Integracja Sensoryczna, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp wg Barbary Zukunft-Huber, FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, Koncepcja PNF - kurs podstawowy, PNF i skoliozy, Kinesiology Taping, Podejście osteopatyczne w pediatrii, Zoga Therapy w Pediatrii, Masaż głęboki tkanek miękkich, kurs masażu klasycznego oraz szkolenie z zakresu doboru i dopasowywania dynamicznych wkładek ortopedycznych firmy IGLI.


Magdalena Kępa-Żurek

Magdalena Zjawiona

mgr fizjoterapii

Absolwentka SUM w Katowicach

tel. 693-977-732

Terapeuta neurorozwojowy, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego” oraz wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym m.in. : Integracja Sensoryczna, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp wg Barbary Zukunft-Huber, Koncepcja PNF - kurs podstawowy, Kinesiology Taping, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Zoga Therapy w Pediatrii, Basic Watsu, Kurs masażu dla zaawansowanych, Masaż głęboki tkanek miękkich. Szkolenie z zakresu doboru i dopasowywania dynamicznych wkładek ortopedycznych firmy IGLI.

Zadbaj o zdrowie
i prawidłowy rozwój
swojego dziecka

GABINET

ul. Orla 11
41-205 Sosnowiec

KONTAKT

+48 501-291-174
fizjomedis.sosnowiec@gmail.com